Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Y Bartneriaeth Awyr Agored, Elusen gofrestredig sy’n newid bywydau drwy weithgareddau awyr agored. Rydym wedi ysbrydoli miloedd o bobl leol i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, addysg, gwirfoddoli a rhaglenni cyflogaeth, gan wella iechyd a lles economaidd a chymdeithasol.

Sign up to our newsletter
Like us on Facebook
Follow us on Twitter

I ddod…

Holl Ddigwyddiadau

Cyfleoedd Cynllun Prentis a Hyfforddai Glan-llyn 2018/2019

Mai 23, 2018
​Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynllun Hyfforddai Gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl frwdfrydig dros 21 oed i ymuno â’r…
Mwy

​Antur Sgïo i ddisgyblion Gogledd Cymru

Mai 9, 2018
Yn dilyn llwyddiant taith sgïo nôl yn 2017 lle gwelwyd 6 disgybl o ysgolion cynradd Ynys Môn yn cymryd rhan mewn cwrs Sgïo Alpaidd, treuliodd 11 o ddisgyblion wythnos yn Torgon,…
Mwy
Archif Newyddion

Tudalennau Poblogaidd

<< >>