Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Ein Llysgenhadon

Rydym wrth ein boddau yn clywed yr holl storïau am wahanol lwyddiannau yn yr awyr agored. Cai llysgenhadon eu dewis oherwydd eu dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgareddau awyr agored yn ogystal â’u hangerdd o geisio ysbrydoli eraill i roi cynnig ar y gweithgareddau yma.

Mae gan yr unigolion ar ein tudalennau llygenhadon storïau gwych y tu ôl iddynt  a gall eu llwyddiannau a’u cyflawniadau ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen eu proffil.

Cliciwch yma ar gyfer ein Llysgenhadon Ifanc

Cliciwch yma ar gyfer ein Llysgenhadon Cymunedol