Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Ein Llysgenhadon

Rydym wrth ein boddau yn clywed yr holl storïau am wahanol lwyddiannau yn yr awyr agored. Cai llysgenhadon eu dewis oherwydd eu dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgareddau awyr agored yn ogystal â’u hangerdd o geisio ysbrydoli eraill i roi cynnig ar y gweithgareddau yma.

Mae gan yr unigolion ar ein tudalennau llygenhadon storïau gwych y tu ôl iddynt  a gall eu llwyddiannau a’u cyflawniadau ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen eu proffil.

Cliciwch yma ar gyfer ein Llysgenhadon Chwaraeon

Cliciwch yma ar gyfer ein Llysgenhadon Cymunedol

Os ydych chi'n rhannu ethos y Bartneriaeth Awyr Agored ac hoffech chi fod yn un o'n Llysgenhadon Chwaraeon neu Gymunedol cysylltwch â ni ar simon.jones@outdoorpartnership.co.uk neu bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk.