Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Jess Kavanagh Williams

​Enw / Name : Jess Kavanagh Williams

Oed / Age : 27

Addysg / Education: Ysgol Y Moelwyn / Coleg Meirion Dwyfor / Prifysgol Casnewydd

Chwaraeon / Sport : Rygbi

Mae Jess yn rhan o dîm Chwaraeon am Oes ac yn gweithio fel swyddog Cymunedol Dwyfor er mwyn annog pob plentyn i weld y buddion o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’n rhan o dîm hanfodol sy'n rhoi cyfleon i blant a phobl ifanc o ardal Dwyfor i gymryd rhan a chystadlu mewn amryw o chwaraeon gan gynnwys rygbi, hoci, dringo a beicio mynydd. Ar ben hyn mae Jess yn arwain prosiect Merched Yn Unig mewn Chwaraeon lle mae hi’n ceisio annog a chreu cyfleoedd I ferched gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ardal.

Yn ei hamser rhydd mae Jess yn treulio oriau yr wythnos yn teithio dros y wlad i ymarfer er mwyn cyrraedd pen ei champ. Cafodd Jess ei dewis fel rhan o sgwad Rygbi Merched Cymru ar gyfer y chwe gwald yn 2017 ac mae bellach yn gweithio’n galed am ei lle yn sgwad Cwpan y Byd sydd yn cael ei gynnal yn Iwerddon yr haf yma. Mi ddechreuodd Jess i chwarae rygbi gyda ffrindiau cyn iddi ymuno gyda Chlwb Rygbi Caernarfon ac wedyn tîm rhanbarthol y Sgarlets. Trwy hyn mae hi wedi cael y fraint o gynrychioli Cymru mewn rygbi 7 ac 15 bob ochr ac yn gobeithio cymryd rhan yn cylchdaith rygbi 7 pob ochr y byd yn y dyfodol.

Gair o gyngor gan Jess yw i BEIDIO RHOI FYNY! Mae gwaith caled ac ymroddiad yn talu ffordd.

Pob lwc i’r dyfodol gan bawb o'r Bartneriaeth Awyr Agored!