Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Emily Davies

Enw: Emily Davies

Oed: 17

Yn byw yn: Higher Kinnerton

Addysg bresennol: Coleg Llandrillo – Addysg awyr agored

Cyn-Ysgolion:

Ysgol gynradd– Ysgol Derwen

Ysgol uwchradd – Castell Alun

Clybiau: Bala a Hydra sport

Fy nisgyblaeth: C1

Sut y dechreuais yn y gamp: Mi dyfais i adnabod a charu’r gamp yma drwy ddylanwad fy nhad. Ers i mi fod

yn fach, mi ro’n i unai ar ben y dŵr mewn caiac plastig neu yn y dŵr. Cefais fy

nghystadleuaeth slalom gyntaf yn Llangollen ar Mile End Mill. Mae fy

holl deulu a ffrindiau yn parhau i ‘nghefnogi drwy fy mhadlo .  

Lefel: Division Premier

Safle: 17eg ym Mhrydain

            2il yng Nghymru

Cynrychioli: Cymru

Prif fan i hyfforddi: Afon Tryweryn, Bala

Lleoliadau eraill i hyfforddi:

 • Caerdydd

 • Nottingham

  (HPP)

 • Lee

  Valley

 • Llyn

  Padarn

 • Llandysul

Gweithgareddau eraill: Dŵr agored / nofio

gwyllt, dringo, rhedeg, cerdded y mynyddoedd. .

Dyheadau i’r dyfodol: Hoffwn barhau i gael hwyl a mwynhau’r gamp yr wyf mor hoff ohoni. Fy nyhead

fwyaf yw cael ennill lle yn nhîm Prydain Fawr a chael cynrychioli Prydain yn y gemau Olympaidd rhywdro yn y dyfodol. Yn ychwanegol i hyn, hoffwn ennill y profiad a’r cymwysterau i ‘ngalluogi i arwain a hyfforddi yn yr awyr agored