Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Emily Davies

Enw: Emily Davies

Oed: 19

Yn byw yn: Higher Kinnerton

Addysg bresennol: Prifysgol Liverpool John Moores – Addysg Awyr Agored

Cyn-Ysgolion:

Ysgol gynradd– Ysgol Derwen

Ysgol uwchradd – Castell Alun

Coleg Llandrillo, Rhos on Sea - Addysg Awyr Agored

Clybiau: Bala 

Fy nisgyblaeth: C1

Sut y dechreuais yn y gamp: Mi dyfais i adnabod a charu’r gamp yma drwy ddylanwad fy nhad. Ers i mi fod

yn fach, mi ro’n i unai ar ben y dŵr mewn caiac plastig neu yn y dŵr. Cefais fy

nghystadleuaeth slalom gyntaf yn Llangollen ar Mile End Mill. Mae fy

holl deulu a ffrindiau yn parhau i ‘nghefnogi drwy fy mhadlo .  

Lefel: Division Premier

Safle: 7fed ym Mhrydain

            1af yng Nghymru

Cynrychioli: Cymru

Llwyddiannau hyd yn hyn

  • Pengampwraig Cymru x3
  • 1af yn fy nghystadleuaeth rhyngwladol cyntaf yn yr Eidal

Prif fan i hyfforddi: Afon Tryweryn, Bala

Lleoliadau eraill i hyfforddi:

  • Caerdydd
  • Nottingham (HPP)
  • Lee Valley
  • Llyn Padarn
  • Llandysul

Gweithgareddau eraill: Dŵr agored / nofio gwyllt, dringo, rhedeg, cerdded y mynyddoedd, sgramblo.

Dyheadau i’r dyfodol: Hoffwn barhau i gael hwyl a mwynhau’r gamp yr wyf mor hoff ohoni. Fy nyhead fwyaf yw cael ennill lle yn nhîm Prydain Fawr a chael cynrychioli Prydain yn y gemau Olympaidd rhywdro yn y dyfodol. Yn ychwanegol i hyn, hoffwn ennill y profiad a’r cymwysterau i ‘ngalluogi i arwain a hyfforddi yn yr awyr agored