Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Joe Barnwell

​Enw : Joe Barnwell

Oed: 17

Ysgol: Ysgol Eirias, Colwyn Bay

Chwaraeon: Beicio – Beicio Mynydd traws gwlad, ond yn rasio disgyblaethau eraill pan gaf y cyfle

Clwb: Tîm rasio Marsh Tracks, Aelod o raglen bobl ifanc Cymru

Lleoliad geni: Oslo, Norwy

Preswylfa : ger Conwy, Gogledd Cymru

Prif Lwyddiannau:

 

Lleoliad Delfrydol: Amhosib i ddweud! Dwi wastad wedi bod yn hoff o reidio cwrs rasio newydd neu mewn lleoliad newydd, ac mae nifer o lwybrau gwych i’w cael yn yr Alban, ond i fod yn onest, mae rasio adra yn uchel iawn ar y rhestr. Mae gan Eryri nifer o leoliadau gwych, ond mae’n rhaid bod reidio i fyny ac i lawr yr Wyddfa yn un o’r uchafbwyntiau

  • 4ydd ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Genedlaethol 2014
  • Yn y 5 uchaf yng Nghyfres Rasys Prydain
  • Wedi cynrychioli Cymru 4 gwaith mewn traws gwlad a Cyclocross
  • 1af ym Mhencampwriaethau Cymru
  • 1af yng nghyfres rasys Cymru mewn traws gwlad ac Enduro
  • 1af yn Cyclocross 3 chopa

Sut y dechreuaist yn y gamp:

Rwyf wastad wedi bod yn hoff o reidio fy meic, ond bu’r sesiynau a roddwyd ymlaen gan Mike Tong o Glwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy yn hwb mawr i mi. Mi ddechreuais wrth gystadlu yn lleol, wedyn Cyfres  Beicio Mynydd Cymru pan oeddent yn agos i adref, a dyna ddechrau ar y daith.

Eich cyngor ar gyfer sêr y dyfodol:

Byddwch yn uchelgeisiol! Gweithiwch tuag at eich amcanion mewn camau bach a gwthiwch eich hun i’r eithaf i gyflawni’r cam nesaf. Os ydych yn gwneud camgymeriad, neu rywbeth yn mynd o’i le, dysgwch o hyn ac yna symud ymlaen - ni allwch ei newid unwaith y mae wedi digwydd. 

Gweithgareddau eraill

Sgïo, Rhedeg, Syrffio - unrhyw chwaraeon anturus yn yr awyr agored

Gobaith am y dyfodol :

Tymor byr: Hoffwn gael mwy o nawdd yn y flwyddyn nesaf, ennill mwy o rasys a’r Pencampwriaethau Cymru eto, ond mwy na dim dwi’n mwynhau reidio gan ei fod yn troi fy meddwl o’n Lefelau A!

Hir dymor: Hoffwn barhau i adeiladu ar fy nghanlyniadau ac yn y pen draw cael cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad

Eich arwr chi :Nino Schurter – Pencampwr y Byd mewn Traws Gwlad

Unrhyw ddiolch:

Pawb ym Meicio Cymru sydd wedi fy helpu, yn arbennig Mike Tong sydd yn gweithio ar lefel sylfaenol yng Ngogledd Cymru; Yr holl wirfoddolwyr yn Marsh Tracks, Rhyl, ble mae nifer o dalentau ifanc i’w gweld.

Hoffwn hefyd ddiolch i’n hyfforddwr am fy helpu i ddatblygu dros y tair blynedd diwethaf.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’n rhieni am eu cefnogaeth ym mhob  rhan o’r hyn yr wyf yn ei wneud.