Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Maisie Potter

Enw: Maisie Potter

Oed: 17 (18 ym Mai 2015)

Ysgol: Friars Bangor

Camp: Eirafyrddio

Clwb: Sgwad Iau Eirafyrddio Dull Rhydd a Thîm Eiracros Prydain.

Man geni: Ysbyty Gwynedd, Bangor

Cartref: Pentir ger Bangor

Prif lwyddiannau:

  • Pencampwraig Prydain dros bawb dair gwaith yng nghamp Eiracros

  • Aelod o sgwad Prydain yng Ngŵyl Aeaf Ieuenctid Olympaidd 2013
  • Enillydd pwyntiau yng Nghwpan Byd Eiracros 2013
  • Cystadleuydd ym Mhencampwriaethau Byd Ieuenctid 2014
  • Podia yn y World Rookie Tour:
  • 2ail Rookie (Cafn/Halfpipe), 3ydd Grom (Rhwystrau/Slopestyle), 3ydd Grom (Cafn).
Hoff le i eirafyrddio: Avoriaz neu Laax.

Sut ddechreuest ti yn y gamp? Fe ddechreuais i drwy fynd i sgïo ym Mhlas y Brenin ac ar wyliau yn yr Alpau cyn mynd i fyw yn Chamonix pan oeddwn i’n 8. Fe ymunais i efo clwb eirafyrddio a dechrau cystadlu ar benwythnosau yn ystod y gaeaf. Yn sgîl hynny fe gefais i dreial efo Team GB a symud yn ôl i Brydain pan oeddwn i’n 14.

Awgrymiadau defnyddiol i sêr y dyfodol: Ewch i glwb neu rywle lle fyddwch chi yng nghanol bobl eraill brwdfrydig ac yn gallu mynd ar yr eira gymaint ag sy’n bosibl! Mae campau bwrdd eraill - sglefrio er enghraifft - yn cyd-fynd yn dda gydag eirafyrddio ac yn eich helpu chi i ddod yn eich blaen pan nad oes yna ddim eira. Mi fuaswn i hefyd yn argymell i chi dreulio tipyn o amser yn gwneud yn siŵr o’r sgiliau sylfaenol - cerfio er enghraifft. 

Beth arall wyt ti’n ei wneud? Gymnasteg, nofio allan, syrffio, sglefrio, dringo, beicio.

Uchelgais pellach? I ddal i wella gyda golwg ar gystadlu ar Eiracros (a/neu’r Cafn) ar lefel Cwpan y Byd ac yn y Gemau Olympaidd. Fe hoffwn i hefyd ennill cymwysterau awyr agored. 

Arwr: Eva Samkova – Pencampwraig Eiracros Olympaidd 2014 o Weriniaeth Tsiec ac wedi ei noddi gan North Face. Rydw i wrth fy modd efo’r ffordd mae hi’n rhedeg - mae hi mor gryf. Mae hi hefyd yn hogan cŵl - ddim yn ormod o ledi.

Diolch i: Dad a Mam am fynd â mi i’r gwersylloedd hyfforddi a’r cystadlaethau, yn arbennig pan oeddwn i’n iau, am drefnu teithiau (sy’n gallu bod yn straen) ac am fod yn gefn i mi. Fuaswn i hefyd ddim lle’r ydw i heddiw heb help y bobl sydd wedi’n hyfforddi i dros y blynyddoedd. Ac yn olaf, diolch i Chwaraeon Cymru, y Skiers Trust, PGL, Funi Wear, Chill Factore, FormPilates a Crevasse Clothing