Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Mari Davies

Enw: Mari Davies

Oed: 15

Ysgol: Ysgol Dyffryn Ogwen

Chwaraeon: Hwylio

Clwb: Clwb Hwylio Pwllheli

Lleoliad geni: Bangor

Preswylfa: Gerlan, Bethesda

Llwyddiant Gorau:

  • Medal Efydd ym Mhencampwriaeth Topper y Byd 2012 yn yr Iseldiroedd.
  • Merch gyntaf a 3ydd overall yn y

    Topper Nationwide yn Largs 2012.

  • Aelod o Garfan Hwylio Ieuenctid

    Prydain ers 2011.

Lleoliad Delfrydol:

Pwllheli siwr, oni bai mod i’n cael cyfle i hwylio’n Singapore!

Sut y cawsoch eich cynnwys yn y gamp:

Nes i ddysgu hwylio gyda Mam a Dad panoeddwn i’n fach, ar Lyn Tegid. Ges i wersi wedyn gydag “Yncl Gwyndaf” yn CHIPAC, Pwllheli. Nes i symud ymlaen i fod yn aelod o garfan Cymru ac ar ol hynny carfan Prydain.

Eich Cyngor ar gyfer ser y dyfodol: 

Gweithiwch yn galed- dyna’r unig ffordd i lwyddo- dydy dawn ddim yn ddigon! Mwynhewch pob cyfle gewch chi.

Gweithgareddau eraill

Dringo, Sgio ac Eira fyrddio

Gobaith am y dyfodol

Cario mlaen i weithio’n galed a gweld faint mor bell fedra i fynd

Eich arwr chi: Michael Phelps

Unrhyw ddiolch:

Diolch i Mam a Dad am dreifio fi i bob man, fy hyfforddwyr hwylio gwych i gyd (yn arbennig Paul Simes, Hyfforddwr Cymru), Cymdeithas Hwylio Cymru a Chlwb Hwylio Pwllheli am fy nghefnogi, ac i Ysgol Dyffryn Ogwen am ganiatau’r amser i mi ymarfer a chystadlu.