Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Alpine Ski and Snowboard Club

Cysylltwch a
Sophie Grenfell
Ffôn
01492 847707
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
llandudno
Map
Google Maps

Alpine Ski and Snowboard Club

Mae canolfan John Nike yn Llandudno yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bawb eu mwynhau. Wedi’i leoli 415 troedfedd yn uwch na lefel y môr, mae Canolfan Sgïo ac Eirafyrddio Llandudno yn wynebu golygfeydd gwych o Landudno ac Mor Iwerddon. Mae’n cynnwys llethrau hyfforddi, rhediad tobogan 750 medr, cwrs golff, cyrsiau sgïo ac eirafyrddio, bwyty a bar mewn arddull Awstria a pharcio am ddim. Mae’r ganolfan ar agor drwy’r flwyddyn o 10yb tan 10yh ac yn cynnig y cyfleusterau ar gyfer sgiwyr ac eira fyrddwyr o bob lefelau. Mae clybiau sgïo ac eirafyrddio gweithredol o fewn y ganolfan a gall hyfforddwyr cymwys rhoi cymorth a chyngor i chi.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol