Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Blaenwyr Blaenau

Cysylltwch a
Megan Thorman
Ffôn
01766 831010
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Map
Google Maps

Blaenwyr Blaenau

​Yn ddiweddar, cwblhaodd 6 aelod Gwobr Arweinydd Cerdded Dydd, gyda 5 arall yn mynychu cwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd.

Os oes gennych ddiddordeb i ddod ar un o deithiau cerdded y clwb, bydd rhaid i chi ddod gyda dillad addas a digon o fwyd i’ch cadw am ddiwrnod ar y bryniau. Mae gan y clwb offer ar gyfer yr aelodau ifanc (dillad gwrth-ddŵr, esgidiau cerdded a sachau teithio).

Am fwy o fanylion ar sut i ymuno a’r gweithgareddau, cysylltwch â’r clwb

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol