Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Cysylltwch a
Jon Peris Williams
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Dolgarrog
Map
Google Maps

Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

​Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.

Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy. Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth. Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol