Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Antur Menai

Cysylltwch a
Peter Evans
Ffôn
07765 238900
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
porthdafarch road, holyhead
Map
Google Maps

Clwb Antur Menai

​Cafodd Clwb Antur Menai ei sefydlu yng Ngorffennaf 2006 gyda’r amcan o roi cyfleoedd i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Ar hyn o bryd, mae’r clwb yn canolbwyntio ar weithgareddau padlo a hwylio gyda’r bwriad o ddatblygu gweithgareddau’r clwb wrth recriwtio a hyfforddi mwy o wirfoddolwyr cymwys.

Mae’r clwb bellach yn chwilio i recriwtio arweinwyr a hyfforddwyr cymwys. Mae hefyd croeso i aelodau newydd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Huw

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol