Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Cysylltwch a
Mike Tong
Ffôn
01690710514
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
dyffryn conwy
Map
Google Maps

Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Bwriad y clwb yw i ddarparu cyfleoedd beicio mynydd yn ardal Dyffryn Conwy. Mae croeso i deuluoedd, plant, oedolion a phobl ifanc. Amcan y clwb yw hyrwyddo’r Iaith Gymraeg drwy’r gweithgareddau

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol