Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canŵio Amlwch

Cysylltwch a
Claire Branston
Ffôn
01248 450496
Oedran
8
Amser Cyfarfodydd
17.30
Lleoliad
amlwch harbour
Map
Google Maps

Clwb Canŵio Amlwch

Dyma glwb cymunedol yng Ngogledd Ynys Môn. Ers dechrau Ebrill, rydym fel arfer yn cyfarfod yn yr harbwr. Rhwng Hydref a diwedd Mawrth, byddem yn cyfarfod ym mhwll y Ganolfan Hamdden (2012 8yh tan 9yh). Yr oedran isaf ydy 8 a bydd rhaid i rieni/warcheidwaid fod yn bresennol i unrhyw un o dan 16 oherwydd rhesymau diogelwch. Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau canŵa e.e. teithiau môr, afonydd a syrffio. Rydym yn anelu i gynnal dau ddigwyddiad yr wythnos o fisoedd yr haf ymlaen os yw’r tywydd a’r glannau yn caniatáu. Mae’n hyfforddwyr yn hollol gymwys a gallem asesu hyd at 3 seren mewn dŵr gwyn, ac mae gennym yr hawl i ddisgyblaethau caiacio am gost isel. Byddem hefyd yn caniatáu i bobl i fynychu 3 sesiwn blasu am gost isel i weld os ydych yn mwynhau’r gweithgaredd ac eisiau parhau. Os ydych, bydd angen i chi ymaelodi a’r clwb. Mae gan Glwb Canŵio Amlwch nifer o ganwod agored a cheufadau yn ogystal â’r offer perthnasol a gall eu llogi am gost isel ar gyfer nosweithiau clwb a digwyddiadau. Os oes gennych eich offer eich hun, bydd rhaid iddo fod yn addas ac o’r safon gywir.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol