Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canwio Bala

Cysylltwch a
Richard Lee
Ffôn
01678 520337
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Bala, Uk
Map
Google Maps

Clwb Canwio Bala

​Oes gennych chi ddiddordeb mewn slalom ar yr afon neu canŵa yn gyffredinol? Gallem ddarparu ar gyfer dechreuwyr ac i’r rhai ag anableddau. 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r clwb, cyfarfodydd ac aelodaeth, cysylltwch â Richard

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol