Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canwio Colwyn

Cysylltwch a
Jon Sykes
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Eirias
Map
Google Maps

Clwb Canwio Colwyn

Sefydlwyd y Clwb dros ugain mlynedd yn ôl ac mae’n un o glybiau canŵio cyntaf Gogledd Cymru. Mae yna dair adran i'r clwb sef yr adran canŵio agored, yr adran polo canŵ a'r adran caiacio. Mae'r clwb yn agored i blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd ac yn cyfarfod ym mhwll nofio Canolfan Colwyn ym Mharc Eirias Bae Colwyn trwy'r gaeaf. Mae gweithgareddau ychwanegol y clwb i'w gweld ar wefan y clwb. www.colwyncanoe.org.uk

Tudalen Facebook

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol