Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canwio Dyffryn Conwy

Cysylltwch a
Penny Wingfield
Ffôn
01492 650989
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Benarth Road, Conwy
Map
Google Maps

Clwb Canwio Dyffryn Conwy

Ffurfiwyd y clwb yn 1991 gan grŵp o ferched a oedd yn cymryd rhan yn y C2 (canŵod Canadaidd) o dan arweiniad Jackie Freer. Gyda chefndir Jackie mewn padlo marathon, ymunodd dynion â’r clwb a chafwyd fwy o gychod. Dros y blynyddoedd, bu cynnydd yn yr aelodau, ac mae nifer o’r rhain wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau fel marathon, sbrint, dŵr gwyn, canŵio môr, slalom, surfski a rasys padlo, gyda rhai yn cyrraedd safon tîm Prydain. Mae’r clwb wedi’i leoli ar Aber Conwy, ac mae’n agored i oedolion. Mae’r rhan fwyaf yn padlo cychod marathon neu gychod môr - mae rhai yn padlo i rasio ac eraill yn mwynhau padl hamddenol.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol