Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canŵio Eryri

Cysylltwch a
Alwenna Leadbitter
Ffôn
01286 870453
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Map
Google Maps

Clwb Canŵio Eryri

Clwb canŵio lleol gydag aelodau ar draws Eryri a thu hwnt. Mae croeso i deuluoedd a phlant ifanc. Am fanylion bellach ar weithgareddau’r clwb, digwyddiadau ac aelodaeth cysylltwch â Margaret neu ymwelwch â’r wefan www.snowdoniacanoeclub.co.uk
  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol