Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Canwio Llanrwst

Cysylltwch a
Roger Pyves
Ffôn
07818068959
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Llanrwst Swimming Pool
Map
Google Maps

Clwb Canwio Llanrwst

Mae clwb canŵio Llanrwst yn glwb sefydledig sy’n cynnwys gwahanol weithgareddau canŵio a cheufadu i’w aelodau. Dros yr 8 mlynedd diwethaf mae’r clwb wedi bod yn hynod o lwyddiannus wrth recriwtio aelodau newydd i’r gweithgaredd. Mae’r clwb ar agor i blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd “Rydym yn darparu cyfleoedd i bawb o bob oed ym mhob gweithgaredd a rhoi cyfle i bobl leol gael mynediad i’r twr” meddai Roger Pyves.

Rhwng Mai a Medi  mae’r clwb yn cyfarfod yn Llyn Geirionnydd (uwch Llanrwst) am 7yh hyd at 9yh pob nos Fercher. Yr adegau eraill o’r flwyddyn bydd y clwb yn cyfarfod am 7.30yh nes 9.30yh pob nos Lun ym mhwll nofio Llanrwst.

Mae’r clwb yn trefnu nifer o weithgareddau a gwobrau i blant, pobl ifanc ac oedolion, gan gynnwys teithiau i lynnoedd lleol, afonydd, teithiau ar gychod agored, teithiau caiacio môr misol ac addysg hyfforddiant i wirfoddolwyr

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol