Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Dreigiau Coed y Brenin

Cysylltwch a
Dot Smith
Ffôn
01597 840674
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Plas y Brenin, Capel Curig, UK
Map
Google Maps

Clwb Dreigiau Coed y Brenin

Clwb beicio mynydd teuluol sy’n cynnig sesiynau sgiliau i blant rhwng 8-14 dan ofal hyfforddwyr cymwys Seiclo Cymru/Prydain. Rydym yn croesawu pobl o bob gallu- o ddechreuwyr i’r profiadol i ddatblygu sgiliau yn ogystal â mwynhau a chymdeithasu. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Elize Freeman, ysgrifenyddes y clwb.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol