Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio Pwllheli

Cysylltwch a
Jane Butterworth
Ffôn
01745 613343
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
pwllheli
Map
Google Maps

Clwb Hwylio Pwllheli

​Mae Clwb Hwylio Pwllheli wedi’i leoli ar y marina yn Hafan Pwllheli. Mae’r adeilad oddeutu 150 llath o’r pontŵn. Mae ganddo gyfleusterau arlwyo, ystafelloedd newid a chawodydd, ac ystafelloedd cyfarfodydd. Mae bar ar gael sydd â golygfeydd dros y marina. Gall pabell fawr ei hychwanegu i’r adeilad i ychwanegu cyfleusterau yn ôl yr angen. 

Mae’r clwb yn awyddus i gael aelodau newydd ac i gynnal Cyfarfodydd Agored. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Gweinyddol ar 01758 613343 neu e-bostiwch office@pwllhelisailingclub.co.uk  

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol