Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio Bae Colwyn

Cysylltwch a
Nigel Bailey
Ffôn
01492 203519
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
colwyn bay
Map
Google Maps

Clwb Hwylio Bae Colwyn

Rydym ni’n glwb lleol sydd â diddordeb mewn gweithgareddau dŵr ac yn cyfarfod yn nhŷ’r clwb ‘y seasports’ sydd wedi’i leoli ar y Promenâd gyda golygfa wych o harbwr Rhos. Rydym yn cynnal cyfarfodydd misol,cynllunio’n strategaethau rasio a chymdeithasu yn nhŷ’r clwb. Gall Karen ein stiwardes dynnu peint bendigedig ac yn gwerthu rholiau cartref blasus. Mae’r clwb ar agor drwy’r flwyddyn gyda’r oriau trwyddedu arferol. Mae croeso i ymwelwyr. Mae gennym ni adran dingi sy’n cyfarfod ar y Sul yn ystod y tymor hwylio ar y promenade yn Llandrillo yn Rhos ar lithrfa Aberhod (gyferbyn a bwyty’r Aberhod). Bydd croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau newydd i ymuno gyda’r rasio.  

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol