Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio Brenhinol Môn

Cysylltwch a
Mr P Read (Sec)
Ffôn
01248 490563
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
biwmares
Map
Google Maps

Clwb Hwylio Brenhinol Môn

Un o glybiau hynaf Ynys Môn! Mae’r clwb yn darparu nifer o weithgareddau hwylio i’w aelodau, gan gynnwys hwylio dingi a rasio cychod hwylio mawr. Cysylltwch â Mr P Read, ysgrifennydd y clwb am fwy o fanylion.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol