Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio De Caernarfon

Cysylltwch a
Jude Bowen
Ffôn
01758 712338
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
abersoch
Map
Google Maps

Clwb Hwylio De Caernarfon

​Mae Clwb Hwylio De Caernarfon wedi trefnu rasus ers iddo gael ei sefydlu yn 1924, ac wedi cynnal pencampwriaethau Cenedlaethol, Ewropeaidd a’r Byd. Mae digwyddiadau blynyddol  yn cael eu cynnal yn Wythnos Dingi Flynyddol Abersoch, ac Wythnos ‘Mirror’ Abersoch, sy’n cael ei redeg o’r traeth. 

Cai rhain eu rhedeg ar wahân i ddigwyddiadau eraill ac yn atynnu bron i 500 o ddingis i’r ddau ddigwyddiad. Mae’r Tŷ Clwb mewn lleoliad braf ar graig yn edrych lawr ar Fae Aberteifi, gyda golygfeydd gwych tuag at Eryri, ynysoedd San Tudwal ac arfordir Gorllewinol Cymru. Mae angorfeydd agos ar gael i ymwelwyr.

Bydd yr hwylio ar ddŵr sy’n amgylchynu Bae Aberteifi gyda rasus ar gyfer amryw o gychod ac o wahanol ddosbarthiadau. Bydd gwasanaethau lansio yn rhedeg o’r jeti rhwng Mai a Medi, sydd hefyd ar gael i ymwelwyr. Cai ymwelwyr addas eu hannog i ddefnyddio a mwynhau’n cyfleusterau sydd mewn un o safleoedd mwyaf gwych y DU.    

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol