Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio Llandudno

Cysylltwch a
Ceri Roberts
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
llandudno
Map
Google Maps

Clwb Hwylio Llandudno

Dyma glwb hwylio lleol wedi’i leoli ar y promenâd yn Llandudno. Bydd cyrsiau’n cael ei rhedeg rhwng Mai a Medi. Mae’r cyrsiau hyfforddi ar gyfer dechreuwyr ac i’r rheiny sydd eisiau ‘dysgu rasio’. Am wybodaeth bellach ar weithgareddau’r clwb, digwyddiadau ac aelodaeth cysylltwch â Gareth

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol