Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Hwylio Madog

Cysylltwch a
Simon Pendrell
Ffôn
01766 770104
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Porthmadog
Map
Google Maps

Clwb Hwylio Madog

​Rydym yn glwb hwylio lleol a chyfeillgar wedi’i leoli ym Mhorthmadog ac yn ymdrechu i wella cyfleusterau croesawgar a digwyddiadau’r clwb. Rydym yn awyddus i glywed gan aelodau newydd ac aelodau presennol beth bynnag yw eu diddordebau am gychod. Rydym yn falch o fod yn glwb croesawgar gyda thŷ clwb cartrefol sy’n le hwylus a braf i ymlacio. 

Bydd ein newyddlen, a chai ei lawr lwytho o’n gwefan, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a digwyddiadau i ddod. Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno a’r clwb, cysylltwch â ni.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol