Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Mynydda Môn

Cysylltwch a
Eifion Jones
Ffôn
01248 715751
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Llanfairpwllgwyngyll
Map
Google Maps

Clwb Mynydda Môn

​​Rydym yn cwrdd pob nos Lun rhwng 6yh ac 8yh yng Nganolfan Dringo yr Indy, Llanfairpwll.

Rydym wastad yn edrych am aelodau newydd ac yn darparu ar gyfer pob gallu, felly gewch yn llu!

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol