Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Beicio Dysynni

Cysylltwch a
Natalie Booth/Gail Birkett
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Map
Google Maps

Clwb Beicio Dysynni

​Dyma glwb seiclo lleol yn Aberdyfi. Bydd y clwb yn cynnig nifer o weithgareddau  seiclo, ac yn fwy diweddar, beicio mynydd.

Mae’r clwb yn agored i deuluoedd, i’r ieuenctid ac i’r rhai ag anableddau, a bydd offer yn cael ei darparu yn ôl yr angen. Am wybodaeth bellach ar weithgareddau clwb, digwyddiadau ac aelodaeth, cysylltwch â Natalie neu Gail.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol