Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Rhwyfo Mor Conwy

Cysylltwch a
Alisdar Wegge
Ffôn
01248 689281
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Conwy Harbour
Map
Google Maps

Clwb Rhwyfo Mor Conwy

​Sefydlwyd Rhwyfwyr Môr Conwy i roi’r cyfle i bawb gymryd rhan mewn rhwyfo yn y môr ym mae prydferth Conwy.

Dyma griw cyfeillgar o wirfoddolwyr sy'n gweithredu polisi hollgynhwysol sy'n golygu gall unrhyw un sydd â diddordeb ddod draw i roi cynnig arni waeth beth eu gallu neu anabledd!

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol