Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Rhywfo Biwmares

Cysylltwch a
Ann Lacey
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Beaumaris
Map
Google Maps

Clwb Rhywfo Biwmares

​Cafodd Clwb Rhwyfo Biwmares ei sefydlu yn 2013 i hyrwyddo rhwyfo mewn Cychod Hir Celtaidd. Mae’n gweithgareddau yn cynnwys rhwyfo i gadw’n heini, rhwyfo’n gymdeithasol, teithiau a rasio. Gall rhwyfo fod yn addas i ddynion a merched o bob oed, a phobl ifanc cyn belled eu bod yn gallu trin y rhwyf mewn ffordd ddiogel. Bydd croeso i bawb gan gynnwys dechreuwyr. Cysylltwch â ni a dewch draw am sesiwn blasu am ddim!

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol