Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Rhywfo Pwllheli

Cysylltwch a
Carwyn Jones-Evans
Ffôn
Oedran
16
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Traeth Glan y Don, Pwllheli
Map
Google Maps

Clwb Rhywfo Pwllheli

​Rydym yn rhwyfo o Bwlllheli, ac yn aelodau o Gymdeithas Rhwyfo Môr Cymru (WSRA). Rydym yn rhwyfo am hwyl, ac hefyd yn cystadlu mewn ambell ras cynghrair ar draws Cymru, ac yn hyd yn oed wedi rhwyfo'r Tafwys ac i Werddon! 

Mae gan y clwb ddwy Gwch Hir Celtaidd (Madryn a Mererid) a thri cwch bach (Yoles). 

Mae rhwyfo yn ymarfer corff aerobic gwych sydd yn "low-...impact". 

Rydym yn croesawu aelodau newydd ryw dro  (beth bynnag fo'u profiad neu ffitrwydd), felly beth ydych yn aros amdano?

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol