Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Rhywfo Trireme Ynys Môn

Cysylltwch a
Mike Southworth
Ffôn
07837 452866
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
ynys môn
Map
Google Maps

Clwb Rhywfo Trireme Ynys Môn

Mae clwb Rhwyfo Trireme Ynys Môn yn glwb cymunedol cyfeillgar a chynhwysol sydd â chroeso i bawb o bob oed a gallu. Mae’r clwb yn hyfforddi rhan fwyaf o’r flwyddyn os yw’r tywydd yn caniatáu, ac yn cystadlu ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol