Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clwb Tan Ddwr Gwynedd

Cysylltwch a
Helen Howard-Jones
Ffôn
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
Map
Google Maps

Clwb Tan Ddwr Gwynedd

​Rydym yn glwb deifio cyfeillgar a gweithgar yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae’r clwb yn rhedeg gweithgareddau deifio helaeth yng Nghymru, o fewn y DU a thramor. 

Ein prif amcan yw cael hwyl a thrwy hyn, hyrwyddo hyfforddiant. Mae nifer o hyfforddwyr cymwys ar gael i’ch dysgu, ac i wella’ch sgiliau deifio.

Hyd yn oed os hoffech aros ar eich graddfa deifio bresennol, bydd rhywun ar gael i ddeifio gyda chi.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol