Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Gwerin y Coed

Cysylltwch a
Teleri Lea
Ffôn
07919262280
Oedran
Unrhyw oedran
Amser Cyfarfodydd
Dyddiau Sadwrn 2yp
Lleoliad
LL48 6SW.
Map
Google Maps

Gwerin y Coed

​Mi rydym ni’n sefydliad ar gyfer pobl ifanc sy’n ymwneud â materion amgylcheddol a chymdeithasol. Byddem yn cyfarfod yn wythnosol i gynnal gweithgareddau addysgol a llawn hwyl, y rhan amlaf yn yr awyr agored. Gobeithiwn i redeg gwobr John Muir fel ffordd o gynnig prosiect strwythuredig ar sail fforio a gwarchod llefydd gwyllt. Hoffem gynnig hyfforddiant i’r oedolion sy’n gweithio gyda’n pobl ifanc er mwyn gallu rhoi profiadau o’r ansawdd uchaf iddynt. Rydym hefyd â diddordeb mewn cynnig hyfforddiant i’n pobl ifanc er mwyn iddynt gael magu hyder i weithio yn yr awyr agored.

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol