Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Holyhead Sea Cadets C

Cysylltwch a
Lt Sue Williams RNR
Ffôn
07779 633883
Oedran
Amser Cyfarfodydd
Lleoliad
LL65 1YA
Map
Google Maps

Holyhead Sea Cadets C

​Gweithgareddau yn cynnwys: Canŵa, hwylio, cychod pŵer, rhwyfo, nofio, gweithredu radio, sgiliau arlwyaeth, cymorth cyntaf, crefft gwersylla, pêl droed, gwaith cymunedol. Cysylltwch â Sue am fwy o wybodaeth

Facebook Page: Holyhead Sea Cadets 

  • Symbolau

  • Aelod
  • i ddysgwyr
  • i blant
  • siaradwyr Cymraeg
  • addas i deulu
  • offer ar gael
  • Clwb wedi ennill Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored
  • Clwb wedi cwrdd â chanllawiau Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer darpariaeth gynhwysol