Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cronfa Cymorth Hyblyg

Derbyn unigolion: Mai 3ydd, Awst, Tachwedd 2016

Cyfnod: 10 wythnos

Math o weithgaredd: cerdded arfordirol ar di isel, cerdded bryniau a diwrnodau llawn ar y mynydd. Bydd hefyd y cyfle i chi fynychu cyrsiau achrededig byr, drwy ein partneriaid CAG Cymru.

Amcan y prosiect:

Cyflwyno pobl i gerdded ar lefel isel, canolradd ac ar diroedd uchel o  fewn Gogledd Cymru, gan ddarparu’r sgiliau i gerdded y mynyddoedd yn hyderus.

Mae gan gerdded mynyddoedd nifer o fuddion gan gynnwys - gwella hyder, ffitrwydd, iechyd a lles. Credwn fod pobl yn fwy tebygol o ennill cyflogaeth os ydynt yn cymryd rhan reolaidd mewn gweithgareddau awyr agored.

Cymwysterau

Cyrsiau byr achrededig mewn - cyfathrebu, cynllunio, gwaith tîm, datrys  problemau, trefnu, rheoli amser, arweinyddiaeth, hyblygrwydd,hunanymwybyddiaeth, gwneud penderfyniadau, a chwilio am swyddi. Cwrs Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod  REC Hyfforddiant Arwain ar Dir Isel (os ydi’r unigolyn yn cwrdd â rhagofynion y cwrs)

Pwy sy’n gymwys?

Unigolion sy’n hawlio budd-daliadau, dros 25 oed ac o siroedd Gwynedd Conwy neu Ynys Môn.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch ag Owain Williams

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166