Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Llwybrau i waith

Derbyn unigolion: Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref 2016

Cyfnod: 8 sesiwn dros gyfnod o 2 fis

Math o weithgaredd: Cerdded ar fryniau a mynyddoedd, dringo dan do a thu allan, caiacio a chanŵio

Amcan y prosiect:

I rai, bydd y gweithdai yn baratoad ar gyfer Gwobrau’r CLlC, ac i eraill mi fydd yn rhoi profiad, yn codi hyder ac yn gwella iechyd a lles.

Ein bwriad ydi rhoi’r sgiliau i bawb gael mynediad at yr awyr agored ar ben eu hunain, am resymau personol neu broffesiynol.

Pwy sy’n gymwys?

Unrhyw un a anwyd yng Nghymru, wedi cael eu haddysg uwchradd yng Nghymru neu’n dysgu Cymraeg, ac yn byw ar hyn o bryd yng Ngwynedd Conwy neu Ynys Môn.

Os nad ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf uchod, cysylltwch â ni oherwydd efallai bydd gennym gyfleoedd addas ar eich cyfer.