Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Antur y Ferch Hon

RHAGLEN ADDYSG HYFFORDDWYR A MENTORA I MERCHED A GENETHOD!​​

Mae Antur y Ferch Hon yn cynyddu cyfleoedd gwaith i ferched yn y sector awyr agored gan oresgyn rhwystrau er mwyn iddyn nhw fedru cymryd rhan a manteisio ar brofiadau awyr agored o safon.

Mae manylion ychwanegol am beth sydd wedi ei cynnwys yn y rhaglen wedi atodi yn y dogfen isod.

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Cynhwysol ar bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk. 

Wedi ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr a Magnox.