Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Gwerin y Coed

Posted on October 26th, 2016

Mae Gwerin y Coed yn angerddol am ymgysylltu â'r gymuned ac addysg ar gyfer newid cymdeithasol, yn enwedig gyda phobl ifanc. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu rhaglen o weithgareddau hwyliog ac addysgol gyda'n grwpiau (3-15yrs oed) ym Mhenrhyndeudraeth.

Mae ein prosiect cyfredol 'Natur Wyllt', hefyd yn cynnwys cyfleoedd cyffrous i wirfoddoli a ennill sgiliau ym maes cadwraeth, dehongli treftadaeth, yr economi werdd a menter chydweithredol, yn seiliedig ar y warchodfa natur YNGC 'Gwaith Powdwr'.

Os ydych yn frwdfrydig ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ifanc, os hoffech wirfoddoli un ai yn rheolaidd neu yn achlysurol, neu os hoffech wybod mwy am y prosiect Natur Wyllt, cysylltwch â Meg Thorman ar 07421994602 neumeg.gwerin@gmail.com   www.gwerin.org