Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calendr Addysg Hyfforddwyr a Mentora

Mae mentora ar gael i glybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored o fewn y flwyddyn ariannol honno.

Bydd angen rhoi cais am fentora i’r Bartneriaeth Awyr Agored fel rhan o gynllun datblygu’r clwb.

Anelir y cynllun mentora ar gyfer unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd o fewn eu clwb.

Bydd y mentoriaid yn eich helpu ar eich taith i ennill cymwysterau

Bydd cost o £20 y diwrnod/noson i bob cwrs mentora

Bydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau unwaith y byddem yn derbyn eich ffurflen cadw lle a’ch tâl

Bydd dyddiad cau i’r cyrsiau mentora 5 diwrnod cyn y cwrs ei hun

Os bydd cwrs mentora yn cael ei ganslo neu os nad ydych yn gallu mynychu’r cwrs ac yn gadael i ni wybod hyd at 5 diwrnod cyn y dyddiad, mi allwch ddewis dyddiad addas arall i’r cwrs

Mi fydd y mentor yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau. Gall hyn weithiau fod hyd at 48awr cyn dechrau’r cwrs er mwyn gallu gweld cyflwr y tywydd.

Os hoffech chi fynychu unrhyw gwrs isod, cliciwch yma i lawr-lwytho ffurflen cadw lle.

Methu gweld cwrs? Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau lleol neu Simon Jones, Swyddog Gwirfoddoli ar 01690 720169 simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Gor 2017

Sgiliau Abseilio personol

Gorffennaf 11, 2017

​Amser cyfarfod – 5.30pm Lleoliad  –Bar Plas y Brenin Offer sydd eu hangen – Offer dringo personol Addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio tuag at wobrau dringo Hyfforddiant Mynydd 

Cwrs Cymorth Cyntaf REC: Gorffennaf 15fed a’r 16eg

Gorffennaf 15, 2017

(Dydd Sadwrn a Dydd Sul)   Lleoliad: Nant BH LlanrwstAmser : 09.00 Pris : £40Ar gael i’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn clwb sy’n aelod llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored. Ar gyfer…

Cyflwyniad i ddringo arweiniol dan do (sgiliau personol)

Gorffennaf 18, 2017

Amser cyfarfod – 5.30pm Lleoliad  –Bar Plas y Brenin Offer sydd eu hangen – Offer dringo personol Addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio tuag at wobrau dringo Hyfforddiant Mynydd 

Gosod belai a chlymu i mewn

Gorffennaf 25, 2017

Amser cyfarfod – 5.30pm Lleoliad  –Bar Plas y Brenin Offer sydd eu hangen – Offer dringo personol Addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio tuag at wobrau dringo Hyfforddiant Mynydd