Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Calendr Addysg Hyfforddwyr a Mentora

Mae mentora ar gael i glybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored o fewn y flwyddyn ariannol honno.

Bydd angen rhoi cais am fentora i’r Bartneriaeth Awyr Agored fel rhan o gynllun datblygu’r clwb.

Anelir y cynllun mentora ar gyfer unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd o fewn eu clwb.

Bydd y mentoriaid yn eich helpu ar eich taith i ennill cymwysterau

Bydd cost o £20 y diwrnod/noson i bob cwrs mentora

Bydd eich lle ar y cwrs yn cael ei gadarnhau unwaith y byddem yn derbyn eich ffurflen cadw lle a’ch tâl

Bydd dyddiad cau i’r cyrsiau mentora 5 diwrnod cyn y cwrs ei hun

Os bydd cwrs mentora yn cael ei ganslo neu os nad ydych yn gallu mynychu’r cwrs ac yn gadael i ni wybod hyd at 5 diwrnod cyn y dyddiad, mi allwch ddewis dyddiad addas arall i’r cwrs

Mi fydd y mentor yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau. Gall hyn weithiau fod hyd at 48awr cyn dechrau’r cwrs er mwyn gallu gweld cyflwr y tywydd.

Os hoffech chi fynychu unrhyw gwrs isod, cliciwch yma i lawr-lwytho ffurflen cadw lle.

Methu gweld cwrs? Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau lleol neu Simon Jones, Swyddog Gwirfoddoli ar 01690 720169 simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Chw 2017

Rholiau ac Achubiaeth

Chwefror 16, 2017

Amser Cyfarfod - 18:00 Man cyfarfod -Pwll Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar gyfer rholio / Siaced Hynofedd,…

Cwrs Cymorth Cyntaf REC: Chwefror 16eg & 17eg

Chwefror 16, 2017

· Chwefror 16eg & 17eg ​Amser: 9.00Lleoliad: Nant BH, Llanrwst  Pris:£20 y dydd (i’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn clwb sy’n aelod llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored). Ar gyfer: Arweinwyr a hyfforddwyr gwirfoddol

Cwrs Cymorth Cyntaf 1 Diwrnod RYA ym Mhlas Heli, Pwllheli

Chwefror 20, 2017

​Nos Lun/Nos Fawrth 20 ac 21 Chwefror gan gychwyn am 6yh neu Nos Lun/Nos Fawrth 27 a 28 Chwefror gan gychwyn am 6yh neu  Dydd Sadwrn 25 Chwefror (trwy'r dydd)…

Maw 2017

Cwrs Cymorth Cyntaf REC: Mawrth 25ain  26ain

Mawrth 25, 2017

· Mawrth 25ain  26ain Amser: 9.00Lleoliad: Nant BH, Llanrwst  Pris:£20 y dydd (i’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn clwb sy’n aelod llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored). Ar gyfer: Arweinwyr a hyfforddwyr gwirfoddol

Ebr 2017

Cwrs Cymorth Cyntaf REC:Ebrill 20fed & 21ain

Ebrill 20, 2017

·Ebrill 20fed & 21ain​Amser: 9.00Lleoliad: Nant BH, Llanrwst  Pris:£20 y dydd (i’r rhai sy’n gwirfoddoli mewn clwb sy’n aelod llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored). Ar gyfer: Arweinwyr a hyfforddwyr gwirfoddol