Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​19eg Tachwedd – Hyfforddiant Caiacio Môr 3*

Tachwedd 19, 2017

Amser cyfarfod – 09:30

Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP. (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael gwybod hyn y noson gynt drwy alwad ffôn neu e-bost)

Offer sydd eu hangen - Caiac, padl, siaced hynofedd, offer padlo, cinio, dŵr, helmed ac unrhyw offer achub personol.

Ar gyfer pwy / pa sgiliau sydd eu hangen - ar gyfer rheiny sydd o safon 2* sy’n dymuno gwella’u sgiliau padlo gan weithio tuag at safon 3*. 

Edrychwch ar wefan British Canoe i weld y maes llafur.