Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​2ail o Ragfyr - Caiacio Môr Canolradd

Rhagfyr 2, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb

Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael gwybod hyn o flaen llaw drwy alwad ffôn neu e-bost)

Offer sydd eu hangen - Caiac Môr, padl, siaced hynofedd, offer padlo sy’n addas i’r gaeaf, cinio, dŵr, helmed, unrhyw offer achub personol

Ar gyfer pwy / pa sgiliau sydd eu hangen - ar gyfer rheiny sydd o safon 2*- 3* neu’n uwch ac sy’n dymuno gwella’u sgiliau padlo er mwyn symud ymlaen i  amgylcheddau dŵr cymedrol gan ddod yn aelod defnyddiol i’r grŵp