Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​3ydd o Ragfyr - Caiacio Môr Uwch

Rhagfyr 3, 2017

 Amser cyfarfod – 09:30

Man cyfarfod – Canolfan Anglesey Outdoors (bar paddles return) Ffordd Porthdafarch, Caergybi LL65 2LP efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael gwybod hyn o flaen llaw drwy alwad ffôn neu e-bost)

Offer sydd eu hangen - Caiac, padl, siaced hynofedd, offer padlo sy’n addas i’r gaeaf, cinio, dŵr, helmed, unrhyw offer achub personol

Ar gyfer pwy / pa sgiliau sydd eu hangen - unigolion sydd o safon 3* sy’n dymuno gwella’u sgiliau a symud tuag at arwain grwpiau; unigolion sy’n dymuno cyrraedd safon 4* neu’n uwch neu’r rhai sy’n ystyried gweithio tuag at wobrau hyfforddi.