Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​4ydd o Rhagfyr - Rholiau ac Achubiadau

Rhagfyr 4, 2017

Amser cyfarfod – 18:00 

Man cyfarfod - Pwll Plas y Brenin  

Offer sydd eu hangen - Dillad nofio, fest neu haenau is a siorts, neu unrhyw ddillad addas ar gyfer rholio / Siaced Hynofedd, spray deck

Ar gyfer pwy / pa sgiliau sydd eu hangen - croeso i aelodau o glybiau, o ddechreuwyr i fyny. Bwriad y cwrs ydi datblygu rholiau ac achubiaethau’r unigolion