Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Asesiad Arweinydd Chwaraeon Padlo UCP

Mehefin 10, 2017

Dydd Sadwrn Mehefin 10fed a dydd Sul Mehefin 11eg

neu

Dydd Iau Mehefin 22ain a Dydd Gwener Mehefin 23ain

Darparwr - Trys Burke

Y gost yw £40 (£20 y dydd) ar gyfer y ddau ddiwrnod. Bydd un diwrnod o asesiad ar yr afon a’r diwrnod asesiad arall ar y llyn. Dim ond lle i 4 ar y mwyaf.  

Gwybodaeth 

Mae’r asesiad ‘Arweinydd Chwaraeon Padlo’ wedi’i hanelu at badlwyr sydd am gymryd cyfrifoldebau o arwain mewn amgylcheddau ar ddŵr cysgodol, ac â’r bwriad o gefnogi padlwyr i arwain teithiau diogel a phleserus yn seiliedig ar anghenion y grŵp

Bydd angen cofrestru, felly dilynwch y ddolen i’r ffurflen LR. Wrth gofrestru, bydd angen tystiolaeth o’r canlynol

Gwobr Cymorth Cyntaf

Aelodaeth y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Tâl aelodaeth: £39

Mae dogfen wedi’i hatodi mewn ffurf PDF yn dangos cwestiynau cyffredinol gan eraill ynglŷn â’r wobr newydd, yn enwedig gan nad oes unrhyw ragofynion ffurfiol neu hyfforddiant cyn y cwrs.