Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Caiacio i ddechreuwyr / Canolradd Is

Ebrill 26, 2017

Amser cyfarfod – 9.30yb

Man cyfarfod - Llithrfa Porthaethwy (- Menai Bridge Slipway (efallai bydd y lleoliad yma’n newid ond os felly, byddwch yn cael gwybod hyn o flaen llaw drwy alwad ffôn neu e-bost)

Offer sydd eu hangen - Caiac Môr, padl, siaced hynofedd, offer padlo sy’n addas i’r gaeaf, cinio, dŵr, helmed, unrhyw offer achub personol

Mae’r sesiwn yma yn gam cyn y safon ganolradd, ac mae’n addas ar gyfer unigolion sydd wedi bod yn caiacio llond llaw o weithiau. Bydd cyflyrau gwynt grym 3-4 ar raddfa Beaufort a llifoedd o 2-3 not ar y mwyaf. Yn ogystal â mynd ar daith olygfaol, byddem yn edrych ar y sgiliau a thechnegau hanfodol i fod yn badlwr effeithiol ac effeithlon