Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Gwobr gwirfoddoli

Enwebwch eich gwirfoddolwr clwb

Mae ein clybiau gweithgareddau awyr agored yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth yr aelodau fel gwirfoddolwyr, ac oni bai am y gwaith pwysig a’r gefnogaeth gan y gwirfoddolwyr hyn, ni fyddai’r clybiau gweithgareddau awyr agored yn gymaint o lwyddiant.

Mae’r gwirfoddolwyr  yn hynod o bwysig, ac rydym yn credu y dylai’u hymdrechion gael eu cydnabod.

Cai’n Gwobr Gwirfoddolwr eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, sy’n eich galluogi chi i enwebu gwirfoddolwr y credwch sy’n haeddu cydnabyddiaeth. I enwebu gwirfoddolwr haeddiannol o’ch clwb, cwblhewch y ffurflen enwebu sydd ynghlwm isod.

Rydym  hefyd yn cynnal seremoni gwobrwyo flynyddol yn ein Gŵyl Awyr Agored sy’n cydnabod y gwirfoddolwyr hynny sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i’w clwb a’r gweithgaredd. 

Dylai’r holl ffurflenni gael eu cwblhau a’u dychwelyd at:

Partneriaeth  Awyr Agored, Bwthyn Carnedd, Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy. LL24 0ET

neu

e-bostiwch simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk