Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Llwybrau i Waith

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i anelu at bobl sy’n byw yng Ngogledd Cymru sy’n dymuno dechrau gyrfa yn y sector awyr agored ac i wella'u sgiliau personol a phroffesiynol.

Gall y Bartneriaeth helpu drwy;

  • Darparu hyfforddiant a mentora mewn gweithgareddau awyr agored
  • Darparu gwybodaeth ynglŷn ag addysg bellach, addysg uwchradd, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd cyflogaeth a chyrsiau hyfforddiant
  • Darparu cymorth a chyngor

Os ydych chi yn chwilio am gyfleoedd yn y sector awyr agored gallwch gysylltu â'n Swyddog Llwybrau i Waith - Owain Williams

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166