Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

10 awgrym i’ch paratoi ar gyfer eich Asesiad Arweinydd Mynydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017
  1. ​Ymunwch â chlwb mynydda/dringo lleol sydd wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Mynydda Prydain (BMC) er mwyn cael syniad o ddatblygiad personol, y newyddion diweddaraf ar fynediad a chadwraeth, cael gostyngiadau wrth brynu offer, yn ogystal â chael mynediad at gyrsiau hyfforddiant am bris gostyngol.
  2. Ymaelodwch â Chymdeithas Hyfforddiant Mynydd (MTA), i dderbyn gostyngiadau pellach ar offer, cael y cyfle i gysgodi arbenigwyr a chael rhwydweithio â phobl sydd ag angerdd tuag at y mynyddoedd.
  3. Ewch i gerdded ar eich pen eich hun er mwyn i chi gael ymarfer eich sgiliau mordwyo a gwneud penderfyniadau heb ddibynnu ar eraill. Ond, cofiwch bydd angen i chi adael i rywun wybod eich taith a gadael iddynt wybod pan ‘rydych yn ôl yn ddiogel.
  4. Ewch allan ym mhob tywydd. Mi fydd hyn yn gyfle i chi brofi eich offer, eich ffitrwydd a’ch sgiliau mordwyo.
  5. Cerwch â GPS gyda chi (gyda batri llawn a rhai sbâr) er mwyn i chi gael cipolwg ar eich lleoliad
  6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn paratoi yn gynnar. Mae’n anhygoel pa mor gyflym mae’r misoedd yn gwibio heibio wedi i chi fwcio eich asesiad. Gadewch o leiaf 12 mis rhwng eich hyfforddiant ac asesiad.
  7. Mae ffôn symudol yn angenrheidiol mewn argyfwng ond gwnewch yn siŵr bod y batri’n llawn a’i fod ar fodd awyren (airplane mode) tra allan i arbed batri. Paciwch y ffôn ar waelod eich bag a mwynhewch ddiwrnod hamddenol ar y mynydd heb i neb dorri’r heddwch.
  8. Cofrestrwch eich ffôn ar wasanaeth achub drwy decstio (text rescue service). Gallwch alw’r gwasanaethau brys drwy decst pan nad oes dderbyniad ar gael.
  9. Gwnewch yn siŵr bod eich sach teithio yn gyfforddus ac ewch a chyn lleied o bwysau efo chi. Mi fydd hyn yn atal unrhyw broblemau i’ch cefn a’ch gwddf yn hwyrach ymlaen.
  10. Edrychwch ar ôl eich traed - prynwch yr esgidiau drytaf y gallwch ei fforddio, gan wisgo’r sanau cywir. Bydd angen i chi newid eich mewnwadnau ar ôl ychydig o fisoedd.