Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

RYDYM YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 19, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i  gryfhau’r Bwrdd trwy benodi hyd at pedwar aelod anweithredol gydag arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: ADNODDAU DYNOL, CYFREITHIOL, MASNACHOL, MARCHNATA, IAITH GYMRAEG.  

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2004, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol  a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw. Mae’r cwmni’n awyddus i benodi tri ymddiriedolwr newydd (swyddi anweithredol) i fod yn rhan o’r Bwrdd. Oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu at waith a llywodraethiant elusen leol sy’n ceisio gwella cyfle pobl leol i wireddu eu potensial drwy weithgareddau awyr agored?  Oes gennych chi awydd i’w helpu i lunio ei nodau a’i hamcanion ar gyfer y dyfodol?  Os oes, yna cysylltwch â ni!

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd hon ac eisiau gwybodaeth bellach ar waith y Bartneriaeth Awyr Agored, cysylltwch â’r  Prif Weithredwr Tracey Evans, drwy ffonio 01690 720 106 neu drwy anfon e-bost at tracey.evans@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

I wybod mwy am y swydd ac i gael copi o’r swydd ddisgrifiad, ymwelwch â’n gwefan www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk. 

I ymgeisio, gyrrwch lythyr cais gan fynegi’ch rheswm dros ymgeisio a nodi’r sgiliau y byddwch yn eu hychwanegu i’r Bwrdd ynghyd â CV, drwy’r post neu e-bost at y Prif Weithredwr. Bydd angen i chi gynnwys manylion dau ganolwr (mi fyddem yn cysylltu â rhain os yn llwyddiannus)

DYDDIAD CAU: RHAGFYR 5ed 2017