Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cerdded yn Uwch - Awst 2017

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

​Cyfle i 10 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cwrs o 10 wythnos yr un, ac yn cael eu rhedeg mewn prif leoliadau o fewn Gwynedd, Conwy a Môn . Bydd y rhaglen yn cynnwys cyflwyniad i gerdded bryniau, mordwyo, cyflwyniad i ddringo a gwaith rhaff, gweithgaredd ac ymweliad i ganolfannau, cwrs cymorth cyntaf dros gyfnod o ddau ddiwrnod, ac ymwybyddiaeth amgylcheddol a chynaladwyedd.

Cadwch lygad ar agor ar gyfer y sesiynau blasu cerdded sy’n dechrau yn ystod Awst 2017.

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.